Fundacja Kerstenów

Fundacja Kerstenów

Zarząd i Rada Fundacji
 

Fundacja Kerstenów została założona w 2011 roku, aby uczcić i upamiętnić życie oraz dokonania Krystyny i Adama Kerstenów.

Zarząd

Małgorzata Kersten (prezes)
Beata Bińko (członek)
Małgorzata Brodowska (członek)

Email: zarzad@kerstens.org

Rada

Grzegorz E. Kersten (przewodniczący)
Jerzy Eisler (członek)
Henryk Gmiterek (członek)

Email: rada@kerstens.org