Fundacja Kerstenów
Krystyna i Adam Kerstenowie
(ok. 1966)Fundacja Kerstenów

Stypendia
 

Fundacja Kerstenów została założona w 2011 roku, aby uczcić i upamiętnić życie oraz dokonania Krystyny i Adama Kerstenów.

Instytut Historii PAN

Stypendium doktoranckie im. Krystyny Kersten

Regulamin konkursu

Konkurs 2017-2018

Komisja konkursowa
Laureat: Aleksandra Bańkowska, doktorant w Pracowni Dziejów Polski po 1945 r. Sprawozdanie

Konkurs 2016-2017

Komisja konkursowa
Laureat: Tomasz Leszkowicz, doktorant w Pracowni Dziejów Polski po 1945 r. Sprawozdanie

Konkurs 2015-2016

Komisja konkursowa
Laureat: Michal Przeperski, doktorant w Pracowni Dziejów Polski po 1945 r. Sprawozdanie

Konkurs 2014-2015

Komisja konkursowa
Laureat: Anna Maria Adamus, doktorant w Pracowni Dziejów Polski po 1945 r. Sprawozdanie
- Informacja o doktoracie

Konkurs 2013-2014

Komisja konkursowa
Laureat: Jan Olaszek, doktorant w Pracowni Dziejów Polski po 1945 r. Sprawozdanie
- Informacja o doktoracie

Konkurs 2012-2013

Komisja konkursowa
Laureat: Andrzej Skalimowski, doktorant w Pracowni Dziejów Polski po 1945 r. Sprawozdanie
- Informacja o doktoracie

Instytut Historii UMCS

Stypendium naukowe im. Adama Kerstena

Konkurs 2017-2018

Komisja konkursowa
Laureat: Bartosz Staregowski, doktorant w Instytucie Historii UMCS. Sprawozdanie

Konkurs 2016-2017

Komisja konkursowa
Laureat: Iwona Górnicka, doktorant w Instytucie Historii UMCS. Sprawozdanie

Konkurs 2015-2016

Komisja konkursowa
Laureat: Mariusz Kozdrach, doktorant w Instytucie Historii UMCS. Sprawozdanie. Informacja o doktoracie

Konkurs 2014-2015

Komisja konkursowa
Laureat: Filip Gończyński-Jussis, doktorant w Instytucie Historii UMCS. Sprawozdanie

Konkurs 2013-2014

Komisja konkursowa
Laureat: Robert Stępień, doktorant w Instytucie Historii UMCS. Sprawozdanie
- Informacja o doktoracie

Konkurs 2012-2013

Komisja konkursowa
Laureat: Paweł Stefanek, doktorant w Instytucie Historii UMCS. Sprawozdanie