Fundacja Kerstenów

Fundacja Kerstenów

Laureaci konkursów
 


Fundacja Kerstenów została założona w 2011 roku, aby uczcić i upamiętnić życie oraz dokonania Krystyny i Adama Kerstenów.

2013 Konkurs o stypendium doktoranckie im. Adama Kerstena

Robert Stępień, Sprawozdanie z wykorzystania stypendium

 

W okresie otrzymywania stypendium doktoranckiego im. Adama Kerstena kontynuowałem badania naukowe nad systemami informatycznymi wspomagającymi zarządzanie dokumentacją i informacją we współczesnych archiwach brytyjskich. W tym czasie przeprowadziłem trzy miesięczne badania w Archiwum Narodowym w Londynie, dzięki którym uzyskałem specjalistyczną wiedzę z zakresu nowoczesnych technologii, znajdujących zastosowanie w pracy instytucji archiwalnych w Wielkiej Brytanii. Moje badania służą dokonaniu oceny, w jakim stopniu brytyjskie rozwiązania technologiczne są możliwe do zastosowania w pracy archiwów w Polsce. Przeprowadzone badania umożliwiły sformułowanie ostatecznego tematu przygotowywanej przeze mnie rozprawy doktorskiej oraz realizację procedur związanych z otwarciem przewodu doktorskiego.

 

Stepien

 

W roku akademickim 2013/2014 uczestniczyłem w trzech międzynarodowych konferencjach naukowych, podczas których zaprezentowałem wyniki badań uzyskanych w ramach przygotowywanej rozprawy doktorskiej. W październiku 2013 r. wziąłem udział w międzynarodowej szkole naukowej pt. „Электронные архивы: от интеллектуального проекта к виртуальной реальности”, zorganizowanej przez Uralski Uniwersytet Federalny w Jekaterynburgu. W kwietniu 2014 r. uczestniczyłem w międzynarodowej konferencji młodych naukowców pt. „Каразінські читання”, zorganizowanej przez Charkowski Uniwersytet Narodowy im. Wasyla Karazina. We wrześniu 2014 r. ponownie wziąłem udział w międzynarodowej szkole naukowej w Jekaterynburgu pt. „Новые информационные технологии в исторической науке: от источника к методу”. W publikacjach pokonferencyjnych ukażą się artykuły naukowe zawierające teksty moich wystąpień.