Fundacja Kerstenów

Fundacja Kerstenów

Laureaci konkursów
 


Fundacja Kerstenów została założona w 2011 roku, aby uczcić i upamiętnić życie oraz dokonania Krystyny i Adama Kerstenów.

2012 Konkurs o stypendium doktoranckie im. Adama Kerstena

Paweł Stefanek, Sprawozdanie z wykorzystania stypendium


W roku akademickim 2012/2013 kontynuowałem pracę nad przygotowaniem rozprawy doktorskiej poświęconej zagadnieniu rusyfikacji Estonii w XIX i XX wieku. Jej stan zaawansowania jest na tyle poważny, iż przede wszystkim zdecydowałem się na otwarcie przewodu doktorskiego, co zwiastuje, że już w przyszłym roku moja praca powinna być ukończona.

W czasie opracowywania kolejnych rozdziałów doktoratu korzystałem z XIX-wiecznych źródeł, m.in. archiwum gubernatora Siergieja Szachowskiego, który był jednym z głównych orędowników rusyfikacji Estonii, czy też pamiętników osób związanych z Uniwersytetem w Dorpacie na przełomie XIX i XX wieku.

 

W tym kontekście ciekawym zjawiskiem okazała się rusyfikacja przestrzeni kulturowej Estonii, rozumiana nie tyle jako rusyfikacja ludzi, ile ich otoczenia. Z tego powodu na konferencji pt. „Miasto — wieś — rezydencja. Przestrzeń determinująca dzieje człowieka — człowiek kształtujący przestrzeń”, zorganizowanej na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie w dniach 9—11 maja 2013 r., przedstawiłem referat, w którym analizowałem, w jaki sposób takie symbole rusyfikacji, jak cerkwie budowane w Estonii w XIX wieku oraz monumentalne obiekty wnoszone w Tallinnie i wschodniej Estonii w czasach radzieckich, były i są odbierane przez mieszkańców tego kraju.

Ponadto w ubiegłym roku po raz pierwszy udało mi się zaprezentować wyniki moich badań poza granicami Polski, gdyż uczestniczyłem w Innsbrucku w Austrii w konferencji zorganizowanej przez Ludwig Boltzmann Institute for Neo-Latin Studies. Jej zadaniem było udzielenie odpowiedzi na pytanie o wpływ języka łacińskiego na kształtowanie się nowoczesnych narodów w Europie Środkowo-Wschodniej, dlatego też pokazałem tam, jak łacina, a także łacińska terminologia prawnicza pomogły Estończykom w walce z rusyfikacją. Brałem też udział w kilku międzynarodowych konferencjach zorganizowanych w Polsce, w czasie których poruszałem tematy związane z historią Estonii. Na jednej z nich omówiłem historię międzywojennych stosunków polsko-estońskich. Referat ten, podobnie jak moje wystąpienie z Krakowa oraz artykuł poświęcony losom Jaana Kaplinskiego — opozycjonisty estońskiego, a zarazem syna naszego rodaka, który pracował na Uniwersytecie w Tartu tuż przed wybuchem II wojny światowej — już wkrótce powinny zostać opublikowane drukiem.