Fundacja Kerstenów

Fundacja Kerstenów

Laureaci konkursów i komisje konkursowe
 

Fundacja Kerstenów została założona w 2011 roku, aby uczcić i upamiętnić życie oraz dokonania Krystyny i Adama Kerstenów.

Stypendium im. Adama Kerstena

 

2018 Komisja konkursowa
Marek Woźniak
Dr hab. prof. UMCS
Przewodniczący. prodziekan Wydziału Humanistycznego
Autor m.in. Doświadczanie historii. Kulturowy i społeczny wymiar mitu rewolucji i Przeszłość jako przedmiot konstrukcji. O roli wyobraźni w badaniach historycznych.
 
Jerzy Eisler
Profesor
Dyrektor Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej  w Warszawie.
Autor m.in. Polski rok 1968 i Grudzień 1970. Geneza, przebieg, konsekwencje i „Siedmiu wspaniałych”. Poczet pierwszych sekretarzy KC PZPR.
Członek Rady Fundacji Kerstenów
 
Marek Sioma
Dr hab.
Dyrektor Instytutu Historii
Autor m.in.  Sławoj Felicjan Składkowski 18851962. Żołnierz i polityk.
 
Dariusz Szewczuk
Dr hab.
Kierownik Studium Doktoranckiego Historii
.
 
 Laureat
Marcin Janakowski Magister, doktorant w Instytucie Historii UMCS.  

 

2017 Komisja konkursowa
Marek Woźniak
Dr hab. prof. UMCS
Przewodniczący. prodziekan Wydziału Humanistycznego
Autor m.in. Doświadczanie historii. Kulturowy i społeczny wymiar mitu rewolucji i Przeszłość jako przedmiot konstrukcji. O roli wyobraźni w badaniach historycznych.
 
Jerzy Eisler
Profesor
Dyrektor Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej  w Warszawie.
Autor m.in. Polski rok 1968 i Grudzień 1970. Geneza, przebieg, konsekwencje i „Siedmiu wspaniałych”. Poczet pierwszych sekretarzy KC PZPR.
Członek Rady Fundacji Kerstenów
 
Marek Sioma
Dr hab.
Dyrektor Instytutu Historii
Autor m.in.  Sławoj Felicjan Składkowski 18851962. Żołnierz i polityk.
 
Dariusz Szewczuk
Dr hab.
Kierownik Studium Doktoranckiego Historii
.
 
 Laureat
Bartosz Staregowski Magister, doktorant w Instytucie Historii UMCS.  

 

2016 Komisja konkursowa
Marek Woźniak
Dr hab. prof. UMCS
Przewodniczący. prodziekan Wydziału Humanistycznego
Autor m.in. Doświadczanie historii. Kulturowy i społeczny wymiar mitu rewolucji i Przeszłość jako przedmiot konstrukcji. O roli wyobraźni w badaniach historycznych.
 
Jerzy Eisler
Profesor
Dyrektor Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej  w Warszawie.
Autor m.in. Polski rok 1968 i Grudzień 1970. Geneza, przebieg, konsekwencje i „Siedmiu wspaniałych”. Poczet pierwszych sekretarzy KC PZPR.
Członek Rady Fundacji Kerstenów
 
Marek Sioma
Dr hab.
Dyrektor Instytutu Historii
Autor m.in.  Sławoj Felicjan Składkowski 18851962. Żołnierz i polityk.
 
Małgorzata Nossowska
Dr hab.
Kierownik Studium Doktoranckiego Historii
Autorka m.in. Świadectwo i tendencja. Korespondenci prasy warszawskiej o III Republice Francuskiej (1875—1914) oraz O Francuzce, która pokochała Polskę. Rosa Bailly i stowarzyszenie Les Amis de la Pologne.
 
 Laureat
Iwona Górnicka Magister, doktorant w Instytucie Historii UMCS.  

 

2015 Komisja konkursowa
Marek Woźniak
Dr hab. prof. UMCS
Przewodniczący. prodziekan Wydziału Humanistycznego
Autor m.in. Doświadczanie historii. Kulturowy i społeczny wymiar mitu rewolucji i Przeszłość jako przedmiot konstrukcji. O roli wyobraźni w badaniach historycznych.
 
Jerzy Eisler
Profesor
Dyrektor Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej  w Warszawie.
Autor m.in. Polski rok 1968 i Grudzień 1970. Geneza, przebieg, konsekwencje i „Siedmiu wspaniałych”. Poczet pierwszych sekretarzy KC PZPR.
Członek Rady Fundacji Kerstenów
 
Dariusz Słapek
Dr hab. prof. UMCS
Dyrektor Instytutu Historii
Autor m.in. Rzymian historie sekretne i Gladiatorzy i polityka. Igrzyska w okresie późnej republiki rzymskiej.
 
Małgorzata Nossowska
Dr hab.
Kierownik Studium Doktoranckiego Historii
Autorka m.in. Świadectwo i tendencja. Korespondenci prasy warszawskiej o III Republice Francuskiej (1875—1914) oraz O Francuzce, która pokochała Polskę. Rosa Bailly i stowarzyszenie Les Amis de la Pologne.
 
 Laureat
Mariusz Kozdrach Magister, doktorant w Instytucie Historii UMCS.  

 
2014 Komisja konkursowa
Marek Woźniak
Dr hab. prof. UMCS
Przewodniczący. prodziekan Wydziału Humanistycznego
Autor m.in. Doświadczanie historii. Kulturowy i społeczny wymiar mitu rewolucji i Przeszłość jako przedmiot konstrukcji. O roli wyobraźni w badaniach historycznych.
 
Jerzy Eisler
Profesor
Dyrektor Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej  w Warszawie.
Autor m.in. Polski rok 1968 i Grudzień 1970. Geneza, przebieg, konsekwencje i „Siedmiu wspaniałych”. Poczet pierwszych sekretarzy KC PZPR.
Członek Rady Fundacji Kerstenów
 
Dariusz Słapek
Dr hab.
Dyrektor Instytutu Historii
Autor m.in. Rzymian historie sekretne i Gladiatorzy i polityka. Igrzyska w okresie późnej republiki rzymskiej.
 
Małgorzata Nossowska
Dr hab.
Kierownik Studium Doktoranckiego Historii
Autorka m.in. Świadectwo i tendencja. Korespondenci prasy warszawskiej o III Republice Francuskiej (1875—1914) oraz O Francuzce, która pokochała Polskę. Rosa Bailly i stowarzyszenie Les Amis de la Pologne.
 
 Laureat
Filip Gończyński-Jussis Magister, doktorant w Instytucie Historii UMCS.  

 
2013 Komisja konkursowa
Marek Woźniak
Dr hab. prof. UMCS
Przewodniczący. prodziekan Wydziału Humanistycznego
Autor m.in. Doświadczanie historii. Kulturowy i społeczny wymiar mitu rewolucji i Przeszłość jako przedmiot konstrukcji. O roli wyobraźni w badaniach historycznych.
 
Jerzy Eisler
Profesor
Dyrektor Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej  w Warszawie.
Autor m.in. Polski rok 1968 i Grudzień 1970. Geneza, przebieg, konsekwencje i „Siedmiu wspaniałych”. Poczet pierwszych sekretarzy KC PZPR.
Członek Rady Fundacji Kerstenów
 
Dariusz Słapek
Dr hab.
Dyrektor Instytutu Historii
Autor m.in. Rzymian historie sekretne i Gladiatorzy i polityka. Igrzyska w okresie późnej republiki rzymskiej.
 
Małgorzata Nossowska
Dr hab.
Kierownik Studium Doktoranckiego Historii
Autorka m.in. Świadectwo i tendencja. Korespondenci prasy warszawskiej o III Republice Francuskiej (1875—1914) oraz O Francuzce, która pokochała Polskę. Rosa Bailly i stowarzyszenie Les Amis de la Pologne.
 
 Laureat
Robert Stępień Magister, doktorant w Instytucie Historii UMCS.  

 
2012 Komisja konkursowa
Marek Woźniak
Dr hab.
Przewodniczący. prodziekan Wydziału Humanistycznego
Autor m.in. Doświadczanie historii. Kulturowy i społeczny wymiar mitu rewolucji i Przeszłość jako przedmiot konstrukcji. O roli wyobraźni w badaniach historycznych.
 
Jerzy Eisler
Profesor
Dyrektor Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej  w Warszawie.
Autor m.in. Polski rok 1968 i Grudzień 1970. Geneza, przebieg, konsekwencje i „Siedmiu wspaniałych”. Poczet pierwszych sekretarzy KC PZPR.
Członek Rady Fundacji Kerstenów
 
Dariusz Słapek
Dr hab.
Dyrektor Instytutu Historii
Autor m.in. Rzymian historie sekretne i Gladiatorzy i polityka. Igrzyska w okresie późnej republiki rzymskiej.
 
Małgorzata Willaume
Profesor
Zakład Historii Powszechnej XIX wieku Instytutu Historii UMCS.
Autorka m.in. Drogi do niepodległości. Polskie i rumuńskie koncepcje polityczne i ich realizacja w latach 1837—1849 i Rumunia.
 
 Laureat
Paweł Stefanek Magister, doktorant w Instytucie Historii UMCS.