Fundacja Kerstenów

Fundacja Kerstenów

Stypendia doktoranckie
 

Fundacja Kerstenów została założona w 2011 roku, aby uczcić i upamiętnić życie oraz dokonania Krystyny i Adama Kerstenów.

Instytut Historii UMCS

Stypendium doktoranckie im. Adama Kerstena

Konkurs 2018-2019

Komisja konkursowa
Laureat: Marcin Janakowski, doktorant w Instytucie Historii UMCS.

Konkurs 2017-2018

Komisja konkursowa
Laureat: Bartosz Staregowski, doktorant w Instytucie Historii UMCS.

Konkurs 2016-2017

Komisja konkursowa
Laureat: Iwona Górnicka, doktorant w Instytucie Historii UMCS. Sprawozdanie

Konkurs 2015-2016

Komisja konkursowa
Laureat: Mariusz Kozdrach, doktorant w Instytucie Historii UMCS. Sprawozdanie

Konkurs 2014-2015

Komisja konkursowa
Laureat: Filip Gończyński-Jussis, doktorant w Instytucie Historii UMCS. Sprawozdanie

Konkurs 2013-2014

Komisja konkursowa
Laureat: Robert Stępień, doktorant w Instytucie Historii UMCS. Sprawozdanie
Informacja o doktoracie

Konkurs 2012-2013

Komisja konkursowa
Laureat: Paweł Stefanek, doktorant w Instytucie Historii UMCS. Sprawozdanie