Fundacja Kerstenów

Fundacja Kerstenów

Adam Kersten
   

Fundacja Kerstenów została założona w 2011 roku, aby uczcić i upamiętnić życie oraz dokonania Krystyny i Adama Kerstenów.

UMCS: Stypendium dla doktorantów inne niż wszystkie

Materiał Dziennikarza Obywatelskiego

Środki na stypendium naukowego im. Profesora Adama Kerstena pochodzą od Fundacji Kerstenów, która na ten cel przeznaczać będzie rocznie co najmniej 10 tys. zł. Jest to pierwsze tego rodzaju stypendium naukowe, które ufundowane zostało dla doktorantów Instytutu Historii Wydziału Humanistycznego UMCS.

Stypendium, począwszy od października br., będzie wynosić 1000 zł. miesięcznie.

- O tego rodzaju stypendium będą mogli ubiegać się słuchacze studiów doktoranckich historii II-IV roku. Jest to pierwsza taka inicjatywa na Wydziale Humanistycznym, przewidująca wsparcie poczynań naukowych początkujących badaczy ze środków prywatnych, innych niż budżetowe – informuje rzecznik prasowy UMCS Anna Guzowska.

Fundacja Kerstenów powstała w 2011 roku w celu uczczenia i upamiętnienia życia oraz dokonań Krystyny i Adama Kerstenów. Kultywowaniu pamięci obojga profesorów służyć będą właśnie dwa ustanowione stypendia naukowe. Jedno – dla UMCS, drugie – imienia Krystyny Kersten - Fundacja przeznaczyła także dla doktorantów, ale z Instytutu Historii PAN w Warszawie.

Profesor Adam Kersten był wybitnym historykiem, badaczem dziejów szlacheckiej Rzeczypospolitej, a jego prace, dotyczące XVII stulecia, weszły na stałe do kanonu polskiej historiografii.

- Profesor był aktywnym i czynnym uczestnikiem życia społecznego na różnych polach – wspomina jego uczeń, prof. Henryk Gmiterek. -Wkład Adama Kerstena, jako konsultanta historycznego, przy ekranizacji „Pana Wołodyjowskiego” i „Potopu” był bardzo wysoko oceniany. Profesor czynnie angażował się również w działalność samodzielną, prowadząc cykle wykładów z historii w ramach Towarzystwa Kursów Naukowych, publikując w niezależnych wydawnictwach czy aktywnie włączając się w tworzący się ruch Solidarności. W UMCS w latach 80. ubiegłego stulecia prowadził słynne wykłady pod hasłem „Historia Polski dla Polaka XXI wieku”, na które przybywały tłumy słuchaczy – tłumaczy.

- Od 1955 roku, a więc przez niemal całe swoje zawodowe życie prof. Adam Kersten związany był z Uniwersytetem Marii Curie-Skłodowskiej, prowadząc wykłady i seminaria dla studentów historii – uzupełnia prof. Henryk Gmiterek. - Pozostawił po sobie pamięć głębokiego erudyty, potrafiącego w znakomity sposób nawiązywać kontakt ze studentami i dzielić się z nimi swoją ogromną wiedzą. Nie była to przy tym wiedza tylko o epoce, którą się interesował, ale i ogromne doświadczenie badawcze, które zaszczepiał swoim uczniom.

Przedwcześnie zmarły Profesor miał zaledwie 53 lata, kiedy odszedł.

© Material Dziennikarza Obywatelskiego, "UMCS: Stypendium dla doktorantów inne niż wszystkie", Portal moje miasto MM, 13.06.2012 

Komentarze

Byly student...

Tak, Prof. Kersten byl erudytą, pasjonatem historii, obdarzonym cechami charakteru niezbyt czesto spotykanymi wówczas wsród kadry UMCS. Byl naukowcem i wspanialym, cechujacym sie fantazja, ale i realizmem czlowiekiem. Co najwazni, historia byla jego zyciem. Oby doktoranci szli w jego slady.

Leszek Mikrut

Widywalem pana Profesora na korytarzach Humanika. Bylem wtedy mlodziutkim asystentem, On znanym juz Profesorem... Mówilem mu "dzien dobry" i chylilem glowe...