Fundacja Kerstenów

Fundacja Kerstenów

Laureaci konkursów
 


Fundacja Kerstenów została założona w 2011 roku, aby uczcić i upamiętnić życie oraz dokonania Krystyny i Adama Kerstenów.

2016 Konkurs o stypendium doktoranckie im. Krystyny Kersten

Michał Przeperski, Sprawozdanie z wykorzystania stypendium


Rok akademicki 2015/2016, w którym otrzymywałem stypendium doktoranckie im. Krystyny Kersten, był dla mnie bardzo aktywny pod względem naukowym. Przeprowadziłem liczne kwerendy archiwalne, przede wszystkim w kalifornijskim Hoover Institution Archives na Uniwersytecie Stanforda (zobacz: Silas Palmer Fellow Researches Final Years Of Communist Poland), a także w wielu instytucjach krajowych, w tym m.in. w Archiwum Instytutu Pamięci Narodowej, Archiwum Rady Ministrów, Archiwum Dokumentacji Historycznej PRL oraz Archiwum Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność”. Pozwoliły mi one na zebranie niemal kompletnego korpusu źródeł do przygotowania pracy doktorskiej.

Prowadząc cząstkowe badania nad życiorysem Mieczysława Rakowskiego, przygotowałem kilka szczegółowych studiów. Wśród nich znalazły się dwa obszerne opracowania poświęcone działalności gabinetu Mieczysława Rakowskiego w latach 1988–1989, a także polityce prasowej PZPR w latach 1956–1958, w której kształtowaniu miał on swój ważny udział. Oprócz tego współredagowałem tom studiów (Zimowa Szkoła Historii Najnowszej 2015. Referaty, red. Michał Przeperski, Łukasz Kamiński, Warszawa 2016), napisałem też pięć mniejszych artykułów naukowych i blisko dwadzieścia publikacji popularnych, opublikowanych bądź przyjętych do druku na łamach „Polityki”, „Znaku”, „Frondy LUX”, „Nowych Książek” oraz portalu Histmag.org.

Uczestniczyłem w kilku konferencjach naukowych: „PRL na pochylni 1975–1980” (Przemyśl–Arłamów, 10–12 czerwca 2015); „Więcej niż partia. PZPR a polityka, gospodarka i społeczeństwo 1948–1990” (Katowice, 15–16 października 2015); „Seminarium pracowników naukowych IPN” (Sieniawa, 14–16 grudnia 2015); „Gangsterzy z PRL. Przestępczość zorganizowana w Polsce «ludowej». Lata siedemdziesiąte i osiemdziesiąte” (Gdańsk, 11–13 kwietnia 2016); „Historię tworzą ludzie – biografistyka we współczesnych badaniach historycznych” (Łódź, 14–15 kwietnia 2016). Ponadto współorganizowałem konferencję „Nie tylko «Po Prostu». Prasa w PRL w dobie «odwilży» (1955–1958)” (Warszawa, 23–24 listopada 2015). Aktualnie wespół z dr. Pawłem Sasanką prowadzę prace nad pokonferencyjnym tomem studiów.

Całość moich działań naukowych podejmowanych w ostatnim roku znacząco przybliżyła mnie do ukończenia prac nad dysertacją doktorską, której pisanie planuję zakończyć jesienią tego roku.