Fundacja Kerstenów

Fundacja Kerstenów

Laureaci konkursów
 


Fundacja Kerstenów została założona w 2011 roku, aby uczcić i upamiętnić życie oraz dokonania Krystyny i Adama Kerstenów.

2012 Konkurs o stypendium doktoranckie im. Krystyny Kersten

Laureat: Andrzej Skalimowski

 

Andrzej Skalimowski (ur. 1984) jest absolwentem Instytutu Historycznego UW. Jego zainteresowania badawcze koncentrują się wokół dziejów powojennej odbudowy i przebudowy Warszawy, szczególnie zaś losów czołowych wówczas architektów.
   W Pracowni Dziejów Polski po 1945 r. Instytutu Historii PAN przygotowuje rozprawę doktorską w formie biografii Józefa Sigalina, pierwszego naczelnego architekta Warszawy.
    Andrzej Skalimowski otrzymał stypendium im. Krystyny Kersten na rok akademicki 2012/2013.
 
 

Rozprawa doktorska przygotowywana przez A. Skalimowskiego

Biografia pierwszego naczelnego architekta Warszawy inż. Józefa Sigalina (1909—1983).

Poprzez perspektywę biograficzną staram się pokazać złożoność relacji zachodzących pomiędzy przedwojennym i okupacyjnym środowiskiem architektonicznym a powojennymi władzami Polski. W pełnej sprzeczności postaci Sigalina — warszawiaka od urodzenia — poza kwestią zaangażowania ideologicznego odnaleźć można także dylematy, które wywoływały napięcia między budowniczymi Warszawy nowej, modernistycznej a rzecznikami odbudowy fragmentów historycznych. Podział ten, dominujący ówcześnie w koncepcjach odbudowy stolicy, odpowiadał zarazem podziałowi ideowemu w środowisku. W 1949 r. chęć bezpośredniego kierowania przez kierownictwo partyjne i państwowe sprawami rozbudowy Warszawy stała się już jednak całkowicie czytelna. Aktem wieńczącym te dążenia było utworzenie w 1951 r. na wzór moskiewski urzędu naczelnego architekta Warszawy i powołanie na to stanowisko Józefa Sigalina.

W toku dotychczasowych działań przeprowadziłem kwerendy zarówno biblioteczne, prasowe, jak i w archiwach: Akt Nowych w Warszawie, Miasta Stołecznego Warszawy, Centralnym Archiwum Wojskowym oraz w Archiwum Instytutu Pamięci Narodowej. Ponadto nawiązałem kontakt z rodziną architekta, co pozwoliło uzyskać dostęp do spuścizny o ogromnej wartości badawczej, zaowocowało także wieloma relacjami wywołanymi. Aktualnie kontynuuję kwerendy krajowe, a w najbliższym czasie planuję wyjazd do Moskwy.

Sprawozdanie z wykorzystania stypendium, 01.05.2013

Zobacz takze: Nagroda pierwszej edycji Stypendium im. Krystyny Kersten, Aktualności i Wydarzenia PAN