Fundacja Kerstenów

Fundacja Kerstenów

Laureaci konkursów i komisje konkursowe
 

Fundacja Kerstenów została założona w 2011 roku, aby uczcić i upamiętnić życie oraz dokonania Krystyny i Adama Kerstenów.

 Stypendium im. Krystyny Kersten

 2016 Komisja konkursowa
   Jerzy Eisler Profesor, dyrektor Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej  w Warszawie. Członek Rady Fundacji Kerstenów. Autor m.in. Grudzień 1970. Geneza, przebieg, konsekwencje i „Siedmiu wspaniałych”. Poczet pierwszych sekretarzy KC PZPR.  
   Henryk Gmiterek Profesor, Instytut Historii UMCS. Członek Rady Fundacji Kerstenów. Autor m.in. Bracia czescy a kalwini w Rzeczypospolitej, połowa XVI połowa XVII wieku. Studium porównawcze.  
   Tomasz Szarota Profesor, Instytut Historii PAN. Autor m.in. Niemcy i Polacy. Wzajemne postrzeganie i stereotypy i Okupowanej Warszawy dzień powszedni.  
 Laureat
   Tomasz Laszkowicz Magister, doktorant w Pracowni Dziejów Polski po 1945 r. Instytutu Historii PAN.
 
 
 2015 Komisja konkursowa
   Jerzy Eisler Profesor, dyrektor Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej  w Warszawie. Członek Rady Fundacji Kerstenów. Autor m.in. Grudzień 1970. Geneza, przebieg, konsekwencje i „Siedmiu wspaniałych”. Poczet pierwszych sekretarzy KC PZPR.  
   Henryk Gmiterek Profesor, Instytut Historii UMCS. Członek Rady Fundacji Kerstenów. Autor m.in. Bracia czescy a kalwini w Rzeczypospolitej, połowa XVI połowa XVII wieku. Studium porównawcze.  
   Tomasz Szarota Profesor, Instytut Historii PAN. Autor m.in. Niemcy i Polacy. Wzajemne postrzeganie i stereotypy i Okupowanej Warszawy dzień powszedni.  
 Laureat
   Michał Przeperski Magister, doktorant w Pracowni Dziejów Polski po 1945 r. Instytutu Historii PAN.
 
 
 2014 Komisja konkursowa
   Jerzy Eisler Profesor, dyrektor Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej  w Warszawie. Członek Rady Fundacji Kerstenów. Autor m.in. Grudzień 1970. Geneza, przebieg, konsekwencje i „Siedmiu wspaniałych”. Poczet pierwszych sekretarzy KC PZPR.  
   Henryk Gmiterek Profesor, Instytut Historii UMCS. Członek Rady Fundacji Kerstenów. Autor m.in. Bracia czescy a kalwini w Rzeczypospolitej, połowa XVI połowa XVII wieku. Studium porównawcze.  
   Tomasz Szarota Profesor, Instytut Historii PAN. Autor m.in. Niemcy i Polacy. Wzajemne postrzeganie i stereotypy i Okupowanej Warszawy dzień powszedni.  
 Laureat
   Anna Maria Adamus Magister, doktorant w Pracowni Dziejów Polski po 1945 r. Instytutu Historii PAN.
 
 
 2013 Komisja konkursowa
   Jerzy Eisler Profesor, dyrektor Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej  w Warszawie. Członek Rady Fundacji Kerstenów. Autor m.in. Polski rok 1968Grudzień 1970. Geneza, przebieg, konsekwencje.  
   Henryk Gmiterek Profesor, Instytut Historii UMCS. Członek Rady Fundacji Kerstenów. Autor m.in. Bracia czescy a kalwini w Rzeczypospolitej, połowa XVI połowa XVII wieku. Studium porównawcze.  
   Tomasz Szarota Profesor, Instytut Historii PAN. Autor m.in. Niemcy i Polacy. Wzajemne postrzeganie i stereotypy i Okupowanej Warszawy dzień powszedni.  
 Laureat
   Jan Olaszek Magister, doktorant w Pracowni Dziejów Polski po 1945 r. Instytutu Historii PAN.
 
 

 2012 Komisja konkursowa
   Jerzy Eisler Profesor, dyrektor Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej  w Warszawie. Autor m.in.Grudzień 1970. Geneza, przebieg, konsekwencje i „Siedmiu wspaniałych”. Poczet pierwszych sekretarzy KC PZPR.  
   Dariusz Jarosz Profesor, Instytut Historii PAN. Autor m.in. Polacy a stalinizm 1948–1956, "Masy pracujące przede wszystkim". Organizacja wypoczynku w Polsce 1945–1956.  
   Tomasz Szarota Profesor, Instytut Historii PAN. Autor m.in. Niemcy i Polacy. Wzajemne postrzeganie i stereotypy i Okupowanej Warszawy dzień powszedni.  
 Laureat
   Andrzej Skalimowski Magister, doktorant w Pracowni Dziejów Polski po 1945 r. Instytutu Historii PAN.