Fundacja Kerstenów

Fundacja Kerstenów

Stypendia doktoranckie
 

Fundacja Kerstenów została założona w 2011 roku, aby uczcić i upamiętnić życie oraz dokonania Krystyny i Adama Kerstenów.

Instytut Historii PAN

Stypendium doktoranckie im. Krystyny Kersten

Konkurs 2016-2017

Komisja konkursowa
Laureat: Tomasz Leszkowicz, doktorant w Pracowni Dziejów Polski po 1945 r.
- Sprawozdanie z wykorzystania stypendium, 25.05.2017

Konkurs 2015-2016

Komisja konkursowa
Laureat: Michał Przeperski, doktorant w Pracowni Dziejów Polski po 1945 r.
- Sprawozdanie z wykorzystania stypendium, 05.05.2016

Konkurs 2014-2015

Komisja konkursowa
Laureat: Anna Maria Adamus, doktorant w Pracowni Dziejów Polski po 1945 r.
- Sprawozdanie z wykorzystania stypendium, 01.05.2015
- Informacja o doktoracie

Konkurs 2013-2014

Komisja konkursowa
Laureat: Jan Olaszek, doktorant w Pracowni Dziejów Polski po 1945 r.
- Sprawozdanie z wykorzystania stypendium, 01.05.2014
- Informacja o doktoracie

Konkurs 2012-2013

Komisja konkursowa
Laureat: Andrzej Skalimowski, doktorant w Pracowni Dziejów Polski po 1945 r.
- Sprawozdanie z wykorzystania stypendium, 01.05.2013
- Informacja o doktoracie