Fundacja Kerstenów

Fundacja Kerstenów

Laureaci konkursów i komisje konkursowe
 

Fundacja Kerstenów została założona w 2011 roku, aby uczcić i upamiętnić życie oraz dokonania Krystyny i Adama Kerstenów.

 2013 Stypendium im. Krystyny Kersten

 Laureat

Jan Olaszek

Magister, doktorant w Pracowni Dziejów Polski po 1945 r. Instytutu Historii PAN.

 
 Komisja konkursowa

Jerzy Eisler

Profesor, dyrektor Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej  w Warszawie. Członek Rady Fundacji Kerstenów. Autor m.in. Polski rok 1968Grudzień 1970. Geneza, przebieg, konsekwencje.

 

Henryk Gmiterek

Profesor, Instytut Historii UMCS. Członek Rady Fundacji Kerstenów. Autor m.in. Bracia czescy a kalwini w Rzeczypospolitej, połowa XVI połowa XVII wieku. Studium porównawcze.

 

Tomasz Szarota

Profesor, Instytut Historii PAN. Autor m.in. Niemcy i Polacy. Wzajemne postrzeganie i stereotypy i Okupowanej Warszawy dzień powszedni.