Fundacja Kerstenów

Fundacja Kerstenów

Laureaci konkursów i komisje konkursowe
 

Fundacja Kerstenów została założona w 2011 roku, aby uczcić i upamiętnić życie oraz dokonania Krystyny i Adama Kerstenów.

 2012 Stypendium im. Krystyny Kersten

 Komisja konkursowa

Jerzy Eisler

Profesor, dyrektor Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej  w Warszawie. Autor m.in. Polski rok 1968 i "Polskie miesiące" czyli kryzys(y) w PRL.

 

Dariusz Jarosz

Profesor, Instytut Historii PAN. Autor m.in. Polacy a stalinizm 1948–1956, "Masy pracujące przede wszystkim". Organizacja wypoczynku w Polsce 1945–1956.

 

Tomasz Szarota

Profesor, Instytut Historii PAN. Autor m.in. Niemcy i Polacy. Wzajemne postrzeganie i stereotypy i Okupowanej Warszawy dzień powszedni.

 
 Laureat

Andrzej Skalimowski

Magister, doktorant w Pracowni Dziejów Polski po 1945 r. Instytutu Historii PAN.

 
 Dziękujemy

Przyznane w 2012r. stypendium im. K. Kersten jest pierwszym stypendium ufundowanym przez Fundację. Profesor Tomasz Szarota pomógł nam w zorganizowaniu tego procesu i szczęśliwym doprowadzeniu go do końca.
    Jesteśmy wdzięczni za pomoc w naszych pierwszych krokach i bardzo dziękujemy!