Fundacja Kerstenów

Fundacja Kerstenów

Kontakt, darowizny
 

Fundacja Kerstenów została założona w 2011 roku, aby uczcić i upamiętnić życie oraz dokonania Krystyny i Adama Kerstenów.

Adres


Fundacja Kerstenów
ul. Grenady 21/25
01-154 Warszawa

E-mail — prosimy o kontakt emailowy*

fundacja_AT_kerstens.org
zarzad_AT_kerstens.org
rada_AT_kerstens.org

* w adresie emailu należy zastąpić _AT_ znakiem @.

Darowizny

Informacja dla darczyńców

Wprawdzie nie jesteśmy organizacją pożytku publicznego, ale prowadzimy działalność pożytku publicznego (w zakresie nauki, edukacji, oświaty i wychowania oraz kultury) [Ustawa o działalności pożytku publicznego i wolontariacie z 24 kwietnia 2003 r., art. 3 ust. 2 oraz art. 4 ust. 1 p. 14 i 16], dlatego darowizny wpłacane na działalność statutową Fundacji Kerstenów mogą być odliczane od dochodu. W tym celu należy przechowywać dowody wpłat i przy rozliczeniu podatku za dany rok pamiętać o uwzględnieniu darowizn na formularzu PIT-O (a na jego podstawie w ogólnym rozliczeniu). Ustawodawca wprowadził przy tym limit — nie można odliczyć więcej niż 6% uzyskanego w danym roku dochodu.

Darowizny, za które z góry dziękujemy, prosimy przekazywać na konto:

92 1500 1126 1211 2011 0502 0000
Fundacja Kerstenów
Bank Zachodni WBK, 65 Oddział w Warszawie
pl. Zbawiciela 2, 00-642 Warszawa

Przy przelewach z zagranicy należy podać następujący nr konta:

PL 92 1500 1126 1211 2011 0502 0000 (SWIFT/BIC) KRDBPLPW

Będziemy wdzięczni za e-mail nt. darowizny przesłany na adres:

zarzad_AT_kerstens.org      (prosimy zastąpić _AT_ znakiem @)

Internet

Strony internetowe Fundacji: