Fundacja Kerstenów


Krystyna Adam Kersten


 

 
Zmarł Jerzy Jedlicki
 

 


Napiszcie do nas, jeśli materiały zawarte na tych stronach okazały się przydatne do Waszej pracy i studiów (adresy).
   Chętnie umieścimy informacje o tym na naszych stronach.


Zaproszenie
  W miarę możliwości staramy się porządkować i upowszechniać informacje o Krystynie i Adamie Kerstenach oraz o ich dorobku.
  Jeśli możecie nam pomóc w zbieraniu informacji, które przyczynią się do pogłębienia wiedzy o Krystynie i Adamie, ich pracy naukowej i dydaktycznej oraz życiu osobistym, to prosimy o kontakt.
  Staramy się, aby prezentowane informacje były prawdziwe i aktualne oraz nie naruszały praw osób trzecich, w tym praw autorskich. Nie zawsze jednak możemy to gwarantować. W wypadku wątpliwości bądź sprostowań prosimy o kontakt.
 Grzegorz Kersten, Fundator

Fundacja Kerstenów

Witamy na naszej stronie

Fundacja Kerstenów została założona w 2011 roku, aby uczcić i upamiętnić życie oraz dokonania Krystyny i Adama Kerstenów.

Cele

Celem fundacji jest krzewienie wartości humanistycznych i demokratycznych, propagowanie postaw otwartości, rzetelności, szacunku dla innych, poszanowania prawdy oraz wspieranie badań i inicjatyw służących pogłębianiu i upowszechnianiu wiedzy humanistycznej, a także działalności naukowej, edukacyjnej i oświatowo-kulturalnej na rzecz ogółu społeczności, popularyzującej ideały kultywowane przez Krystynę i Adama Kerstenów.

Nasze działania

Podstawowym celem Fundacji pozostaje przyznawanie stypendiów studentom i doktorantom podejmującym badania w dziedzinie nauk humanistycznych i społecznych. Prof. H. Gmiterek pisze o stypendiach dla doktorantów historii.
    Sytuacja finansowa Fundacji pozwoliła nam na wsparcie finansowe przedsięwzięć naukowych. Pierwszą taką inicjatywą jest wsparcie wydania Akt sejmikowych województwa lubelskiego 1572-1632 opracowanych przez Henryka Gmiterka.

  Regulaminy konkursu o stypendia doktoranckie:
     • im. Adama Kerstena w Instytucie Historii Wydziału Humanistycznego UMCS.
    • im. Krystyny Kersten w Instytucie Historii PAN.
 

Konkurs stypendialny im. Krystyny Kersten w roku 2019

Fundacja Kerstenów wspólnie z Instytutem Historii PAN ogłasza konkurs na stypendium doktoranckie im. Krystyny Kersten w roku 2019. Nagrodę w konkursie stanowi roczne stypendium w wysokości 11 000 złotych brutto, wypłacane w miesięcznych ratach.  
Termin zgłoszeń upływa z koncem styczniaRegulamin.

Stypendyści

 
im. Krystyny Kersten:
 
im. Adama Kerstena:
    — Aleksandra Bańkowska, 2017
  — Tomasz Leszkowicz, 2016
  — Michał Przeperski, 2015, Gratulacje
  — Anna M. Adamus, 2014, Gratulacje, Nagroda
  — Jan Olaszek, 2013,  Gratulacje
  — Andrzej Skalimowski, 2012, Gratulacje
     — Marcin Janakowski, 2018 
   — Bartosz Staręgowski, 2017 
   — Iwona Górnicka, 2016 
   — Mariusz Kozdrach, 2015, Gratulacje
   — Filip Gończyński-Jussis, 2014 
   — Robert Stępień, 2013, Gratulacje
   — Paweł Stefanek, 2012

Gratulujemy!

 

20 listopada 2018 r. w Instytucie Historii Polskiej Akademii Nauk w Warszawie dr Michał Przeperski, laureat konkursu stypendialnego im. Krystyny Kersten w 2015 r., obronił z wyróżnieniem pracę doktorską pt. „Mieczysław F. Rakowski. Zarys biografii politycznej”.

10 lipca 2018 r. na Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie dr Mariusz Kozdrach obronił pracę doktorską pt. „Szlachta powiatu radomskiego w czasach Stanisława Augusta Poniatowskiego. Studium więzi lokalnych”.

24 listopada 2016 r. dr Anna Maria Adamus, laureatka konkursu stypendialnego im. Krystyny Kersten w 2014 r., odebrała nagrodę Prezesa Rady Ministrów za rozprawę doktorską „Problemy wsi w Polsce w latach 1956—1980 w świetle listów do władz centralnych”.

4 lipca 2016 r. w Instytucie Historii Polskiej Akademii Nauk w Warszawie Andrzej Skalimowski obronił pracę doktorską pt. „Biografia pierwszego naczelnego architekta Warszawy inż. Józefa Sigalina (1909—1983)”.

12 kwietnia 2016 r. w Instytucie Historii im. Tadeusza Manteuffla Polskiej Akademii Nauk pomyślnie zakończyła się obrona pracy doktorskiej Jana Olaszka pt. „Funkcjonowanie głównych pism informacyjnych podziemnej »Solidarności« w Warszawie latach 1981—1989”.

14 kwietnia 2016 r. w Instytucie Historii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie Robert Stępień obronił pracę doktorską pt. "Zarządzanie dokumentacją i informacją we współczesnych archiwach brytyjskich".

 

Nowe strony, wiadomości