Fundacja Kerstenów

Fundacja Kerstenów

Finanse i uzgodnienia
 

Fundacja Kerstenów została założona w 2011 roku, aby uczcić i upamiętnić życie oraz dokonania Krystyny i Adama Kerstenów.

Na tej stronie podajemy informacje o sytuacji finansowej Fundacji z ostatnich lat oraz uzgodnienia jej Zarządu i Rady dotyczące kwestii finansowych. Szczegółowe sprawozdania z wcześniejszych lat są dostępne w folderze Dokumenty.

Finanse

 

2018 Tytuł Data Wpływy Wydatki
  Środki z poprzedniego roku 1.01.18 126 347,834   
  Stypendium im. Adama Kerstena 12.11.18   11 000,00
  Darowizny Stanisława Matwina   6 000,00  
  Darowizna Malgorzaty i Grzegorza Kerstenów 12.11.18 1 000,00  
  Prawa autorskie (ZAiKS)   3 917,95  
  Odsetki bankowe   769,21  
  Prowizje bankowe     195,00
    Suma na dzień 31.12.2018 31.12.18 138 034,50  11 195,00 
2017 Tytuł Data Wpływy Wydatki
  Środki z poprzedniego roku 1.01.17 137 735,80   
  Stypendium im. Krystyny Kersten 5.04.17   11 000,00
  Stypendium im. Adama Kerstena 3.11.17   11 000,00
  Darowizny Stanisława Matwina   3 600,00  
  Darowizny Moniki Sowickiej   200,00  
  Darowizna Joanny i Jordana Greyów 2.06.17 2 000,00  
  Darowizna Malgorzaty i Grzegorza Kerstenów 4.07.17 1 000,00  
  Prawa autorskie (ZAiKS)   3 007,41  
  Prawa autorskie (SAiW Copyright Polska)   40,60  
  Odsetki bankowe   793,53  
  Zwrot nadplaty do KRS   150,00  
  Prowizje bankowe     180,00
    Suma na dzień 31.12.2017 31.12.17 148 527,34  22 180,00 
2016 Tytuł Data Wpływy Wydatki
  Środki z poprzedniego roku 1.01.16 125 733,97   
  Stypendium im. Krystyny Kersten 6.04.16   11 000,00
  Stypendium im. Adama Kerstena 8.09.16   11 000,00
  Dofinansowanie wydania akt sejmikowych w ramach działalności statutowej 12.07.16   6 000,00
  Darowizny Stanisława Matwina   5 300,00  
  Darowizny Moniki Sowickiej   1 300,00  
  Prawa autorskie (ZAiKS)   33 177,05  
  Prawa autorskie (SAiW Copyright Polska)   88,57  
  Odsetki bankowe   759,61  
  Opłata za zmianę wpisu w KRS     300,00
  Opłata notarialna 9.06.16   98,40
  Prowizje bankowe     225,00
    Suma na dzień 31.12.2016 31.12.16 166 359,20  28 623,40 
2015 Tytuł Data Wpływy Wydatki
  Środki z poprzedniego roku 1.01.15 136 111,39  
  Stypendium im. Krystyny Kersten 10.04.15   11 000,00
  Stypendium im. Adama Kerstena 17.08.15   11 000,00
  Darowizny Małgorzaty i Grzegorza Kerstenów   3 600,00  
  Darowizny Stanisława Matwina   6 000,00  
  Darowizny Moniki Sowickiej   1 200,00  
  Odsetki bankowe   1 051,78  
  Opłata notarialna 10.07.15   49.20
  Prowizje bankowe     180,00
    Suma na dzień 31.12.2015 31.12.15 147 963,17 22 229,20
2014 Tytuł Data Wpływy Wydatki
  Środki z poprzedniego roku 1.01.14 147 438,07  
  Stypendium im. Krystyny Kersten 2.04.14   11 000,00
  Stypendium im. Adama Kerstena 2.08.14   11 000,00
  Darowizna Małgorzaty i Grzegorza Kerstenów 8.07.14 2 000,00  
  Darowizny Stanisława Matwina   6 000,00  
  Darowizny Moniki Sowickiej   1 200,00  
  Odsetki bankowe   1 668,32  
  Prowizje bankowe     195,00
    Suma na dzień 31.12.2014 31.12.14 158 306,39 22 195,00
2013 Tytuł Data Wpływy Wydatki
  Środki z poprzedniego roku 1.01.13 143 191,85  
  Stypendium im. Krystyny Kersten 28.03.13   10 000,00
  Stypendium im. Adama Kerstena 1.08.13   10 000,00
  Darowizna Anny Rudnickiej 4.02.13 1 600,00  
  Darowizna Małgorzaty Kersten 3.06.13 2 400,00  
  Darowizna Olgi i Stanisława Matwinów 3.06.13 10 000,00  
  Darowizna Marii Danuty Krajewskiej 20.12.13 1 000,00  
  Darowizny Stanisława Matwina   6 000,00  
  Darowizny Moniki Sowickiej   1 100,00  
  Odsetki bankowe   2 926,22  
  Prowizje bankowe     180,00
    Suma na dzień 31.12.2013 31.12.13 167 618,07 20 180,00
2012 Tytuł Data Wpływy Wydatki
  Środki z poprzedniego roku 1.01.12 151 787,17  
  Stypendium im. Krystyny Kersten 2.04.12   10 000,00
  Stypendium im. Adama Kerstena 3.09.12   10 000,00
  Darowizna G. Kerstena 14.09.12 2 600,00  
  Darowizny S. Matwina   3 800,00  
  Odsetki bankowe   5 297,68  
  Opłata za zmianę wpisu w KRS 27.09.12   150,00
  Prowizje bankowe     143,00
    Suma na dzień 31.12.2012 31.12.12 163 484,85 20 293,00
2011 Tytuł Data Wpływy Wydatki
  Fundusz założycielski (G. Kersten, fundator) 17.05.11 3 000,00  
  Darowizna (G. Kersten, fundator) 8.12.11 98 000,00  
  Darowizna (O. Kersten-Matwin) 21.12.11 50 050,00  
  Darowizna (S. Matwin) 21.12.11 300,00  
  Odsetki bankowe 21.12.11 437,17  
    Suma na dzień 31.12.2011 31.12.11 151.787,17 0

Sprawozdania finansowe: Rok 2014 ; Rok 2013 ; Rok 2012 , 84k; Rok 2011 , 84kb