Fundacja Kerstenów

Fundacja Kerstenów

Podziękowania
 

Fundacja Kerstenów została założona w 2011 roku, aby uczcić i upamiętnić życie oraz dokonania Krystyny i Adama Kerstenów.

Dziękujemy

Darczyńcom

 

  2014 Monice Sowickiej za wpłacanie 100 PLN miesięcznie
    Staszkowi Matwinowi za wpłacanie 500 PLN miesięcznie
  2013 Annie Rudnickiej za wpłacenie 1000 PLN (CAD 300)
    Marii Danucie Krajewskiej za wpłacenie 1000 PLN
    Oldze i Staszkowi Matwinom za wpłacenie 10 000 PLN
    Monice Sowickiej za wpłacanie 100 PLN miesięcznie
    Staszkowi Matwinowi za wpłacanie 500 PLN miesięcznie
  2012 Staszkowi Matwinowi za wpłacanie 300 PLN miesięcznie
  2011 Oldze Kersten-Matwin za wpłacenie 50 050 PLN
    Staszkowi Matwinowi za wpłacenie 300 PLN

 

Informacja dla darczyńców: Wprawdzie nie jesteśmy organizacją pożytku publicznego, ale prowadzimy działalność pożytku publicznego (w zakresie nauki, edukacji, oświaty i wychowania oraz kultury) [Ustawa o działalności pożytku publicznego i wolontariacie z 24 kwietnia 2003 r., art. 3 ust. 2 oraz art. 4 ust. 1 p. 14 i 16], dlatego darowizny wpłacane na działalność statutową Fundacji Kerstenów mogą być odliczane od dochodu. W tym celu należy przechowywać dowody wpłat i przy rozliczeniu podatku za dany rok pamiętać o uwzględnieniu darowizn na formularzu PIT-O (a na jego podstawie w ogólnym rozliczeniu). Ustawodawca wprowadził przy tym limit — nie można odliczyć więcej niż 6% uzyskanego w danym roku dochodu.

Wszystkim, którzy pozwolili nam użyć ich materiałów

 

  za zgodę na umieszczenie artykułów:
   
 • Autorom: A. Friszke, H. Gmiterkowi, J. Holzerowi, J. Jedlickiemu, O. Kersten-Matwin, A. Radomskiemu, Z. Romkowi, T. Szarocie
 • Pismom: Gazecie Wyborczej, Polityce, Tygodnikowi Powszechnemu,
  Twojemu Stylowi, Kurierowi Lubelskiemu, Więzi
 • Monice Skoraszewskiej i Indze Szabłowskiej (spadkobierczyniom A. Wojciechowskiego)
 • Polskiej Agencji Prasowej (portal Nauka w Polsce)
 • Stowarzyszeniu Centrum Badań nad Zagładą Żydów
 • Ośrodkowi Brama Grodzka - Teatr NN
 • Instytutowi Pamięci Narodowej
 • Ośrodkowi Karta
 • Portalowi Moje Miasto Lublin
 •   za zgodę na umieszczenie fotografii:
     
 • P. Wierzchowskiemu, T. Abramowiczowi, Agencji Gazeta, Ośrodkowi Karta
 •   oraz:
     
 • Kredyt Bank SA za czasowe zniesienie opłat za prowadzenie rachunków Fundacji w 2011 r.