Fundacja Kerstenów

Fundacja Kerstenów

Dokumenty
 

Fundacja Kerstenów została założona w 2011 roku, aby uczcić i upamiętnić życie oraz dokonania Krystyny i Adama Kerstenów.

Uchwały Zarządu Fundacji Kerstenów

  z dnia 20 stycznia 2012 roku

Zarząd Fundacji Kerstenów w dniu 20 stycznia 2012 roku podjął uchwałę o zaakceptowaniu regulaminu stypendium naukowego im. Profesor Krystyny Kersten dla doktorantów Studium Doktoranckiego Instytutu Historii Polskiej Akademii Nauk w Warszawie. Przyjęty regulamin stanowi załącznik do uchwały.

Załącznik: Regulamin konkursu o stypendium doktoranckie im. Krystyny Kersten w 2012 roku.


Ogłoszenie Instytutu Historii PAN: Konkurs stypendialny im. Krystyny Kersten, 15.02.2012.
  z dnia 12 stycznia 2012 roku

Zarząd Fundacji Kerstenów w dniu 12 stycznia 2012 roku podjął uchwałę o zaakceptowaniu regulaminu stypendium naukowego im. Profesora Adama Kerstena dla doktorantów Studium Doktoranckiego Historii Instytutu Historii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Przyjęty regulamin stanowi załącznik do uchwały.

Załącznik: Regulamin konkursu o stypendium doktoranckie im. Adama Kerstena w 2012 roku.

  z dnia 21 grudnia 2011 roku

Zarząd Fundacji podjął w dniu 21 grudnia 2011 roku uchwałę o nawiązaniu współpracy z Instytutem Historii Polskiej Akademii Nauk w Warszawie oraz z Instytutem Historii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie w kwestii przyznawania stypendiów wyróżniającym się doktorantom.

  1. Instytut Historii PAN bedzie przyznawal stypendium im. Krystyny Kersten. W 2012 roku zostanie przyznane pierwsze stypendium, w kwocie 10 000 zl.
  2. Instytut Historii UMCS bedzie przyznawal stypendium im. Adama Kerstena. W 2012 roku zostanie przyznane pierwsze stypendium, w kwocie 10 000 zl.

Zarząd Fundacji zobowiązuje prezesa Zarządu do prowadzenia rozmów mających na celu uściślenie zasad współpracy.

17.02.2012