Fundacja Kerstenów

Fundacja Kerstenów

Krystyna Kersten
 


Fundacja Kerstenów została założona w 2011 roku, aby uczcić i upamiętnić życie oraz dokonania Krystyny i Adama Kerstenów.

Studia

 
W latach 1949–1954 studiowała historię na Uniwersytecie Warszawskim. Pracę magisterską pt. „Rynek lokalny Wielunia w XVI w.” pisała pod kierunkiem Mariana Małowista.

W 1954 roku otrzymała dyplom ukończenia studiów wyższych i uzyskała tytuł magistra historii.

 

 

      51-52 KK Otwock
      Otwock, 1951 lub 1952.

 

 

 
W roku 1962 obronila doktorat na podstawie pracy "Osadnictwo wiejskie na Pomorzu Zachodnim 19451948" pisanej pod kierunkiem Stanislawa Arnolda.