Fundacja Kerstenów
Fundacja Kerstenów

Adam Kersten
 

Fundacja Kerstenów została założona w 2011 roku, aby uczcić i upamiętnić życie oraz dokonania Krystyny i Adama Kerstenów.

Spotkania z naukowcami: Adam Kersten


Strona 1

Wywiad opublikowany na łamach Kuriera Lubelskiego, Nr 64 (7017), Lublin, 31.03.1981.

Z prof. drem Adamem Kerstenem rozmawialiśmy i o historii, i o współczesności. O historii – ponieważ jest to dziedzina wiedzy, którą on od wczesnej młodości uprawia, specjalizując się zwłaszcza w dziejach XVII stulecia, a o współczesności – ponieważ zaangażowany jest w ruch intelektualnej odnowy i żywo go obchodzi wszystko, co się w tej chwili dzieje, zresztą nie tylko w środowisku uniwersyteckim, ale i w całym kraju.

Zanim jednak przytoczymy jego wypowiedzi, przedstawimy naszego rozmówcę, podając kilka faktów z jego biografii. Studia historyczne rozpoczął w 1948 roku na Uniwersytecie Warszawskim i ukończył je w ciągu trzech lat. Tytuł doktora (wówczas się to nazywało: kandydata nauk) zdobył w 1955 roku, po czym skierowany został do pracy na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. I od tamtego czasu stale jest związany z lubelską uczelnią. Przyjeżdża tu każdego tygodnia na dwa, trzy dni, bowiem mieszka w Warszawie. W roku 1960 zrobił na UMCS habilitację, w 1967 otrzymał tytuł profesora nadzwyczajnego, a w 1974 – profesora zwyczajnego. Posiada w swoim dorobku sporo publikacji naukowych, nie stroni również od popularyzacji, toteż nazwisko jego znane jest szerokiemu ogółowi czytelników.

Stosunkowo niedawno, bo w sierpniu 1979 roku, ukończył obszerną książkę, w której pokazuje mechanizmy kształtowania się i funkcjonowania władzy w Rzeczypospolitej XVII wieku; za kanwę służy autorowi postać Hieronima Radziejowskiego, postać zresztą bardzo negatywna. Książka została złożona w Państwowym Instytucie Wydawniczym, ale zanim się ukaże w druku, autor chciały trochę może jeszcze nad nią popracować, jednakże nie ma nawet czasu skontaktować się z wydawnictwem. Po prostu ostatnio pochłaniają go sprawy dnia bieżącego. Można by powiedzieć, że zdradza historię na rzecz współczesności, lecz przecież to, co się aktualnie dzieje, ma zaiste szanse przejść do historii naszego kraju jako bardzo ważny i ciekawy jej rozdział. Prof. dr Adam Kersten nie występuje tu jedynie w roli dziejopisa, lecz sam działa aktywnie, zwłaszcza na polu oświaty. Był jednym z założycieli Towarzystwa Kursów Naukowych, które, jak wiadomo, organizowało wykłady poza ramami oficjalnych programów oraz publikowało różne prace, nie poddając tekstów cenzurze.

— Traktowano nas jak opozycję polityczną — stwierdza prof. dr Adam Kersten — ale całkiem niesłusznie. Bowiem w ogóle nie była to działalność polityczna, lecz jedynie oświatowa. Towarzystwo Kursów Naukowych jest raczej luźnym związkiem ludzi reprezentujących bardzo zróżnicowane nieraz poglądy czy to na historię, czy na inne dziedziny wiedzy. Konfrontując rozmaite poglądy, swobodnie dyskutując, można najskuteczniej dociec prawdy. I właśnie to dążenie do prawdy łączy nas jako wspólny cel.

Towarzystwo Kursów Naukowych w dalszym ciągu rozwija ożywioną działalność, z tym że obecnie wykłady nie odbywają się w mieszkaniach prywatnych, ale w Auditorium Maximum Uniwersytetu Warszawskiego. Istnieje również współpraca z Wszechnicą Związkową i z Solidarnością uniwersytecką.

Z najciekawszych publikacji i dyskusji TKN wymienić warto: o języku propagandy, o plotce i monopolu informacyjnym, o poglądach na historię w prasie niezależnej, o kwestii narodowej w Polsce, o marcu 1968 roku, o totalitaryzmie…

W czasie pamiętnych dni sierpnia 1980 roku prof. dr Adam Kersten przebywał kilkakrotnie w stoczni gdańskiej. Był łącznikiem pomiędzy grupami ekspertów w Gdańsku i Warszawie. Należał również do tych, którzy zainicjowali słynny apel intelektualistów polskich, wzywający do prowadzenia rokowań.

 

Strona 1, 2,

Źródło: Kurier Lubelski, 31 III 1981, nr 64, s. 2.