Fundacja Kerstenów


Fundacja Kerstenów

Adam Kersten
 

Fundacja Kerstenów została założona w 2011 roku, aby uczcić i upamiętnić życie oraz dokonania Krystyny i Adama Kerstenów.

Instutut Historii (UMCS) pamięta

Henryk Gmiterek

Pamięć Adama Kerstena, dla nas znakomitego historyka, Profesora i przełożonego jest ciągle żywa.

Wyraża się to nie tylko w codziennym powracaniu, równie w pracy ze studentami, do prac Prof. Kerstena, w częstych wspominkach różnych sytuacji związanych z Profesorem podczas spotkań w Zakładzie Historii XVI-XVIII wieku, w którym razem kiedyś pracowaliśmy, a którym mam zaszczyt dziś kierować, ale także w trwałym upamiętnieniu Profesora nadaniem jednej z sal Jego imienia, z umieszczeniem w niej okolicznościowego zdjęcia i przypomnieniem tytułów najważniejszych Jego prac.

Rownież w jednym z zakładowych gabinetów towarzyszy nam Jego portret z nieodłączną fajeczką, z którą zawsze się nam Profesor kojarzył.

gabinet im. AK

Henryk Gmiterek, 21.12.2011