Fundacja KerstenówFundacja Kerstenów

Adam Kersten
 

Fundacja Kerstenów została założona w 2011 roku, aby uczcić i upamiętnić życie oraz dokonania Krystyny i Adama Kerstenów.

Wydawnictwo NOWA 2

Współpracownicy NOW-ej 2

 


Współpracownicy to w dużej mierze członkowie TKN-u, zajmowali się oni pomocą typu przechowywanie i przewóz papieru.
   

Stefan Amsterdamski, członek TKN-u, autor wykładu pt. „Życie naukowe a monopol władzy (casus Łysenko)” wydanego przez NOW-ą 2. Razem z Tadeuszem Kowalikiem opracował zeszyt „O czym myśleć nie lubimy czyli o niektórych dylematach zasady narodowej”. Przechowywał i rozwoził papier.

Andrzej Drawicz, członek TKN-u, autor wykładu pt. „Inna Rosja” wydanego przez NOW-ą 2. Przechowywał i rozwoził papier; napisał o Adamie i NOW-ej 2 we wspomnieniu „Miejsce postoju. Jedenaście lat bez Adama”.

Jerzy Jedlicki, członek TKN-u, autor wykładu pt. „Forma i treść «umowy społecznej»” wydanego przez NOW-ą 2. Przechowywał papier.

Jan Kotarbiński, autor projektu okładki "Trans-atlantyk", nazywanej "kaczką" przez pracowników NOW-ej 2.

Krzysztof Wyszkowski zajmował się dostawą materiałów, składaniem zeszytów i książeczek oraz kolportażem.

 

Staramy się o uzupełnienie listy współpracowników oraz opublikowanie ich wspomnień. Wdzięczni będziemy za jakiekolwiek informacje o NOW-ej 2 i jej współpracownikach.