Fundacja Kerstenów


Krystyna Adam Kersten


Jeśli materiały zawarte na naszych stronach okazały się przydatne do Waszej pracy i studiów, to napiszcie do nas. (adresy).
   Chętnie umieścimy informacje o tym na naszych stronach.


Zaproszenie
  W miarę możliwości staramy się porządkować i upowszechniać informacje o Krystynie i Adamie Kerstenach oraz o ich dorobku.
  Jeśli możecie nam pomóc w zbieraniu informacji, które przyczynią się do pogłębienia wiedzy o Krystynie i Adamie, ich pracy naukowej i dydaktycznej oraz życiu osobistym, to prosimy o kontakt.
  Staramy się, aby prezentowane informacje były prawdziwe i aktualne oraz nie naruszały praw osób trzecich, w tym praw autorskich. Nie zawsze jednak możemy to gwarantować. W wypadku wątpliwości bądź sprostowań prosimy o kontakt.
 Grzegorz Kersten, Fundator

Fundacja Kerstenów

Witamy na naszej stronie

Fundacja Kerstenów została założona w 2011 roku, aby uczcić i upamiętnić życie oraz dokonania Krystyny i Adama Kerstenów.

Cele

Celem fundacji jest krzewienie wartości humanistycznych i demokratycznych, propagowanie postaw otwartości, rzetelności, szacunku dla innych, poszanowania prawdy oraz wspieranie badań i inicjatyw służących pogłębianiu i upowszechnianiu wiedzy humanistycznej, a także działalności naukowej, edukacyjnej i oświatowo-kulturalnej na rzecz ogółu społeczności, popularyzującej ideały kultywowane przez Krystynę i Adama Kerstenów.

Pierwsze działania

W pierwszych latach swego istnienia Fundacja zamierza skoncentrować się na przyznawaniu stypendiów studentom i doktorantom podejmującym badania w dziedzinie nauk humanistycznych i społecznych. Prof. H. Gmiterek pisze o stypendiach dla doktorantów historii.

  Regulaminy konkursu o stypendia doktoranckie:
     • im. Adama Kerstena w Instytucie Historii Wydziału Humanistycznego UMCS.
    • im. Krystyny Kersten w Instytucie Historii PAN.
 

Laureat konkursu stypendialnego im. Adama Kerstena
      Komisja konkursowa w składzie
prof. Jerzy Eisler, prof. Marek Woźniak,
dr hab. Małgorzata Nossowska i dr hab. Marek Sioma
wybrała na laureata stypendium im. Adama Kerstena na rok 2015/2016
Iwonę Górnicką .
Gratulujemy laureatowi i dziękujemy Komisji!

Stypendyści

 
im. Krystyny Kersten:
 
im. Adama Kerstena:
     — Tomasz Leszkowicz, 2016
   — Michał Przeperski, 2015
   — Anna Maria Adamus, 2014   Gratulacje
   — Jan Olaszek, 2013,  Gratulacje
   — Andrzej Skalimowski, 2012
     — Iwona Górnicka, 2016 
   — Mariusz Kozdrach, 2015 
   — Filip Gończyński-Jussis, 2014 
   — Robert Stępień, 2013
   — Paweł Stefanek, 2012

Gratulujemy!

 

12 kwietnia 2016 r. w Instytucie Historii im. Tadeusza Manteuffla Polskiej Akademii Nauk pomyślnie zakończyła się obrona pracy doktorskiej Jana Olaszka pt. „Funkcjonowanie głównych pism informacyjnych podziemnej »Solidarności« w Warszawie latach 1981—1989”.

19 listopada 2015 r. Rada Naukowa Instytutu Historii im. Tadeusza Manteuffla Polskiej Akademii Nauk na podstawie rozprawy doktorskiej „Problemy wsi w Polsce w latach 1956—1980 w świetle listów do władz centralnych” nadała Annie Marii Adamus stopień doktora nauk humanistycznych w zakresie historii.

 

Nowe strony, wiadomości