Fundacja Kerstenów

Fundacja Kerstenów

Finanse i uzgodnienia
 

Fundacja Kerstenów została założona w 2011 roku, aby uczcić i upamiętnić życie oraz dokonania Krystyny i Adama Kerstenów.

Na tej stronie podajemy informacje o sytuacji finansowej Fundacji z ostatnich lat oraz uzgodnienia jej Zarządu i Rady dotyczące kwestii finansowych. Szczegółowe sprawozdania z wcześniejszych lat są dostępne w folderze Dokumenty.

Finanse

 

2016 Tytuł Data Wpływy Wydatki
  Środki z poprzedniego roku 1.01.16 125 733,97   
  Stypendium im. Krystyny Kersten 6.04.16   11 000,00
  Stypendium im. Adama Kerstena 8.09.16   11 000,00
  Dofinansowanie wydania akt sejmikowych w ramach działalności statutowej 12.07.16   6 000,00
  Darowizny Stanisława Matwina   5 300,00  
  Darowizny Moniki Sowickiej   1 300,00  
  Prawa autorskie (ZAiKS)   33 177,05  
  Prawa autorskie (SAiW Copyright Polska)   88,57  
  Odsetki bankowe   759,61  
  Opłata za zmianę wpisu w KRS     300,00
  Opłata notarialna 9.06.16   98,40
  Prowizje bankowe     225,00
    Suma na dzień 31.12.2016 31.12.16 166 359,20  28 623,40 
2015 Tytuł Data Wpływy Wydatki
  Środki z poprzedniego roku 1.01.15 136 111,39  
  Stypendium im. Krystyny Kersten 10.04.15   11 000,00
  Stypendium im. Adama Kerstena 17.08.15   11 000,00
  Darowizny Małgorzaty i Grzegorza Kerstenów   3 600,00  
  Darowizny Stanisława Matwina   6 000,00  
  Darowizny Moniki Sowickiej   1 200,00  
  Odsetki bankowe   1 051,78  
  Opłata notarialna 10.07.15   49.20
  Prowizje bankowe     180,00
    Suma na dzień 31.12.2015 31.12.15 147 963,17 22 229,20
2014 Tytuł Data Wpływy Wydatki
  Środki z poprzedniego roku 1.01.14 147 438,07  
  Stypendium im. Krystyny Kersten 2.04.14   11 000,00
  Stypendium im. Adama Kerstena 2.08.14   11 000,00
  Darowizna Małgorzaty i Grzegorza Kerstenów 8.07.14 2 000,00  
  Darowizny Stanisława Matwina   6 000,00  
  Darowizny Moniki Sowickiej   1 200,00  
  Odsetki bankowe   1 668,32  
  Prowizje bankowe     195,00
    Suma na dzień 31.12.2014 31.12.14 158 306,39 22 195,00
2013 Tytuł Data Wpływy Wydatki
  Środki z poprzedniego roku 1.01.13 143 191,85  
  Stypendium im. Krystyny Kersten 28.03.13   10 000,00
  Stypendium im. Adama Kerstena 1.08.13   10 000,00
  Darowizna Anny Rudnickiej 4.02.13 1 600,00  
  Darowizna Małgorzaty Kersten 3.06.13 2 400,00  
  Darowizna Olgi i Stanisława Matwinów 3.06.13 10 000,00  
  Darowizna Marii Danuty Krajewskiej 20.12.13 1 000,00  
  Darowizny Stanisława Matwina   6 000,00  
  Darowizny Moniki Sowickiej   1 100,00  
  Odsetki bankowe   2 926,22  
  Prowizje bankowe     180,00
    Suma na dzień 31.12.2013 31.12.13 167 618,07 20 180,00
2012 Tytuł Data Wpływy Wydatki
  Środki z poprzedniego roku 1.01.12 151 787,17  
  Stypendium im. Krystyny Kersten 2.04.12   10 000,00
  Stypendium im. Adama Kerstena 3.09.12   10 000,00
  Darowizna G. Kerstena 14.09.12 2 600,00  
  Darowizny S. Matwina   3 800,00  
  Odsetki bankowe   5 297,68  
  Opłata za zmianę wpisu w KRS 27.09.12   150,00
  Prowizje bankowe     143,00
    Suma na dzień 31.12.2012 31.12.12 163 484,85 20 293,00
2011 Tytuł Data Wpływy Wydatki
  Fundusz założycielski (G. Kersten, fundator) 17.05.11 3 000,00  
  Darowizna (G. Kersten, fundator) 8.12.11 98 000,00  
  Darowizna (O. Kersten-Matwin) 21.12.11 50 050,00  
  Darowizna (S. Matwin) 21.12.11 300,00  
  Odsetki bankowe 21.12.11 437,17  
    Suma na dzień 31.12.2011 31.12.11 151.787,17 0

Sprawozdania finansowe: Rok 2014 ; Rok 2013 ; Rok 2012 , 84k; Rok 2011 , 84kb